De Vries Europees terreurbestrijder

De VVD'er G. de Vries wordt naar verwachting vandaag in Brussel aangesteld als speciale coördinator van de EU voor de terreurbestrijding. Dit hebben bronnen in Brussel vanmorgen bevestigd.

De voornaamste taak van De Vries zal zijn ervoor te zorgen dat de Europese inspanningen op verschillende beleidsterreinen tegen het terrorisme beter op elkaar worden afgestemd. Daarbij valt te denken aan terreinen als justitie en binnenlandse zaken (politie en inlichtingendiensten) maar ook aan financiën in verband met het blokkeren van tegoeden van verdachte organisaties.

De lidstaten van de Europese Unie besloten vorige week naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart tot de aanstelling van zo'n functionaris. Aanvankelijk was er nog sprake van enkele andere, niet nader genoemde kandidaten uit andere landen, maar inmiddels is duidelijk dat de functie naar De Vries gaat.

De Vries (48) komt te werken onder J. Solana, de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor het gemeenschappelijke buitenlands en veiligheidsbeleid. Solana stelt vandaag in een opiniërend artikel dat de Europeanen weten dat de strijd tegen het terrorisme ,,niet gemakkelijk'' kan worden gewonnen.

De Vries zat veertien jaar in de liberale fractie van het Europees Parlement. Sinds oktober 2002 speelde hij bovendien een hoofdrol als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de Europese Conventie, die een grondwet voor de EU trachtte op te stellen. De Vries maakte daarbij indruk met zijn kennis van zaken.

In het tweede kabinet-Kok was De Vries staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Hij was toen onder meer belast met rampenbestrijding. In die hoedanigheid maakte hij minder indruk. De afwikkeling van enkele rampen (Enschede, Volendam) verliep niet vlekkeloos.

Artikel Solana: pagina 9