De prijs van recht 2

Juristerij kost de Nederlandse bedrijven 8 à 9 miljard, zo kopte deze krant afgelopen zaterdag met een uitwerking in het themanummer Recht en Bedrijf. In een erratum is maandag al wat teruggenomen van de getallen. Dat moet ook wel, want de totale omzet van advocaten, notarissen en andere juristen bedraagt ongeveer 3 miljard euro. Niet alleen bedrijven, maar ook overheden en particulieren nemen diensten af. Don't shoot the piano player: eerst zijn er regels en dan advocaten. Ook bedrijven lossen heel veel geschillen zelf op. Juridische bijstand wordt pas gevraagd als het nodig is. Een minnelijke regeling verdient vaak de voorkeur boven een proces. Tijdschrijven is onze beroepsgroep niet vreemd en dat hoort ook zo. Met de advocaat zijn afspraken te maken over de wijze van vergoeding van die tijd.

Prof. Barendrecht pleit voor conflictbemiddeling (mediation), het afschaffen van de verplichte inschakeling van een advocaat en ten slotte voor een toezichthouder die de kosten en baten van het rechtssysteem in de gaten houdt en aanstuurt. Met adviezen voorkomen advocaten nu al veel procedures. Daar waar arbitrage of mediation kwalitatief een betere of snellere oplossing biedt, wordt dat steeds vaker voorgesteld. Conflictbemiddeling faalt als partijen niet bereid zijn te onderhandelen, er geen ruimte is of het conflict te hoog is opgelopen. De rechter dient dan een knoop door te hakken. Op basis van een (juridisch)ordelijke presentatie van de zaak. Ook dat is een taak van een advocaat. Overigens is het domein van zaken waar verplichte bijstand van een advocaat nodig is niet zo heel groot. De Nederlandse Orde van Advocaten is door de wetgever aangewezen als toezichthouder. Een nieuwe zorgt alleen maar voor meer regels en kosten!

    • Algemeen Deken Nederlandse Orde van Advocaten
    • J.H. Brouwer