Bomdreiging van `AZF' even opgeschort

De geheimzinnige groepering `AZF', die sinds drie maanden tracht de Franse staat af te persen met het dreigement spoorwegen op te blazen, heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten dat er geen bommen meer liggen langs het spoorwegennet die af kunnen gaan. Het ministerie ontving de brief van AZF gisteren, op de dag dat rond het middaguur een bom werd aangetroffen tussen de rails van het Franse spoorwegnet, bij Troyes, op het traject tussen Parijs en het Zwitserse Bazel.

Nadere analyse, waarvan de resultaten vanavond verwacht worden, moet aantonen of er verband bestaat tussen AZF en de aangetroffen bom. Dat verband staat vast wat betreft een andere bom die op 21 februari werd gevonden in de buurt van Limoges. De politie vond het projectiel dank zij gedetailleerde aanwijzingen van AZF. Met het geven van de aanwijzingen onderstreepte AZF de ernst van de dreigementen.

Beide tot nu toe gevonden bommen vertoonden een defect waardoor ze niet af konden gaan. Technische gebreken zijn volgens AZF in de brief de reden om verdere acties op te schorten. In de brief schrijft AZF dat de regering gewoon moet betalen ,,dan praten we nergens meer over''. Anders dreigt, volgens de brief, een bloedbad dat groter zal zijn dan dat van Madrid.

Volgens de overheid zijn er ,,grote verschillen'' tussen de bij Limoges aangetroffen bom en het projectiel dat gisteren bij Troyes werd gevonden. Zo was de eerste bom zorgvuldig begraven en niet zichtbaar en lag de tweede gewoon tussen de rails. Een medewerker van de SNCF, de Franse spoorwegen, die het voorwerp zag liggen, waarschuwde direct de politie. De samenstelling en de verpakking (een doorzichtig doosje) van beide bommen komen overeen, evenals de aangetroffen ontstekingen. Groot verschil is het tijdsmechanisme dat bij de bom bij Troyes een eenvoudige kookwekker was en bij Limoges een uiterst geavanceerd apparaat, dat in een cyclus van 31 dagen automatisch steeds opnieuw geactiveerd werd.

AZF, kennelijk vernoemd naar de chemische fabriek nabij Toulouse die in 2001 ontplofte, tracht sinds december vorig jaar de Franse overheid miljoenen euro's af te persen met het dreigement spoorlijnen op te blazen. Twee pogingen van de politie om het geëiste losgeld te droppen, mislukten.

De overheid communiceerde in eerste instantie via de rubriek met persoonlijke advertenties van het dagblad Libération. Het contact werd verbroken door het bekendworden van de afpersing. Maar Libération maakte vandaag bekend, dat de politie via dezelfde advertentierubriek op 12 en 17 maart opnieuw contact heeft onderhouden met de groepering. Volgens de krant is een derde voorstel van AZF inzake het droppen van het losgeld (steeds per helikopter) door de overheid afgewezen met het oog op de op dat moment slechte weersomstandigheden. AZF zond daarop, op 16 maart, opnieuw een dreigbrief. De SNCF, de Franse spoorwegen, heeft gisteren net als eerder deze maand, opdracht gegeven tot een inspectie van het 32.000 kilometer lange spoorwegnet. De hele operatie nam minder dan een dag in beslag.

Premier Jean-Pierre Raffarin maande gisteren tot ,,kalmte''.