Veel klachten over energierekening

Er komen bij energietoezichthouder DTe veel klachten binnen over onduidelijke energierekeningen. De DTe wil daarom zo snel mogelijk met de energiebedrijven bekijken hoe de rekeningen duidelijker kunnen kunnen worden opgesteld.

Volgens een woordvoerder heeft de toezichthouder de afgelopen maanden ,,meer dan honderd klachten'' ontvangen van consumenten die de specificatie van de verschillende kosten – zoals aansluiting op het net, onderhoud van installaties, en stroom – onbegrijpelijk vonden. De DTe wil hierover met de energiebedrijven ,,eenduidige criteria'' vaststellen. De toezichthouder vindt dit des te belangrijker omdat per 1 juli consumenten hun eigen energieleverancier kunnen kiezen. ,,De consument moet de prijzen dan goed kunnen vergelijken.'' Er werden volgens de DTe geen onjuiste bedragen geconstateerd.

Een woordvoerder van energiebedrijf Nuon zegt dat het bedrijf de DTe ,,hartelijk zal ontvangen'' en dat het bedrijf er ,,alles aan zal doen'' de rekeningen zo helder mogelijk te maken. Maar Nuon is ,,geïrriteerd'' over het persbericht van de DTe. ,,De rekeningen zijn zo ingewikkeld omdat de politiek ons heeft opgedragen alles te specificeren.'' Bovendien is het volgens Nuon niet de taak van de DTe om toe te zien op de opstelling van de energierekeningen, maar om te controleren of de energiebedrijven zich aan de wet houden.

CDA-Kamerlid Hessels, woordvoerder energie, is het hiermee eens. Hij raadt de energiebedrijven aan ,,een goede communicatieadviseur te raadplegen''. De kwestie speelt geen rol bij de beslissing van de Tweede Kamer of de liberalisering op 1 juli door zal gaan.