`Plan Verdonk gevaar voor integratie'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de inburgeringsplannen van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) riskant.

Haar voorstel om migranten zelf verantwoordelijkheid te geven voor hun inburgering brengt ,,grote risico's'' met zich mee waardoor ,,de integratie in gevaar'' komt.

Dat schrijft de VNG in een brief aan Verdonk, die gisteren openbaar is gemaakt. De organisatie vindt dat de regie voor het inburgeren en integreren van migranten bij de gemeenten moet blijven. Alleen dan gebeurt het effectief, zo staat in de brief. Bovendien betwijfelt de VNG of migranten met een laag inkomen gedwongen kunnen worden om zich in de schulden te steken. Ze moeten het inburgeringsprogramma zelf betalen.

Het gebeurt zelden dat de VNG correspondentie met een minister openbaar maakt. De noodkreet volgt op intensief overleg tussen de minister en de VNG over de Contourennota Inburgering. Hierin ontvouwt minister Verdonk haar plannen, die aanstaande vrijdag door de ministerraad worden besproken, om alle migranten, ook de `oudkomers', te verplichten om in te burgeren. Verdonk wil de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeenten weghalen en migranten dwingen zichzelf voor te bereiden op een inburgeringsexamen dat ze binnen vijf jaar moeten halen.

Wethouder S. van der Tak (Integratie, CDA) van Rotterdam zegt dat voorkomen moet worden dat ,,nieuwkomers, oudkomers worden'', dat migranten niet direct na binnenkomst inburgeren.

De VNG vindt het spijtig dat Verdonk niet bereid is om aan hun kritiek tegemoet te komen, schrijft burgemeester R. Pans van Dordrecht namens de directieraad van de VNG. De organisatie verwacht dat ondanks de kredietvoorstellen van Verdonk, gemeenten uiteindelijk opdraaien voor de schulden die migranten met een laag inkomen maken voor hun inburgering.

Ook acht de organisatie het ,,onmogelijk'' dat laagopgeleide migranten zelf een passende inburgeringscursus vinden en volgen. Bij de VNG zijn alle 483 Nederlandse gemeenten aangesloten.