`Opdelen NS niet terugdraaien'

De splitsing van de Nederlandse Spoorwegen in afzonderlijke bedrijven moet niet worden teruggedraaid. Dat zegt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in een advies aan de verantwoordelijke bewindslieden.

De problemen met het treinverkeer van de afgelopen jaren hebben de discussie over de organisatie van het spoorbedrijf weer op gang gebracht. Er gaan al stemmen op om de splitsing weer ongedaan te maken. De adviesraad verwacht dat een dergelijke beslissing opnieuw zal leiden tot grote organisatorische problemen, vergelijkbaar met de periode waarin de delen van elkaar werden gescheiden.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat stelt wel vast dat de samenwerking tussen ProRail, verantwoordelijk voor de infrastructuur, en het reizigersbedrijf (dat op grotere afstand van de overheid werd gezet), moet worden versterkt. Op die manier wordt ook het publieke belang beter gewaarborgd. Verbetering van de samenwerking moet er onder andere toe leiden dat beter wordt geluisterd naar de wensen van de vervoerders. Het Rijk moet volgens dit advies verantwoordelijk blijven voor het kernnet (de belangrijkste lijnen) van het spoor.

In het advies, dat bedoeld is voor de nota Mobiliteit waar minister Peijs aan werkt, wordt tevens gepleit voor een grotere rol van de regionale besturen in het openbaar vervoer. Via een regionale belasting zou de invloed van deze bestuurslaag op de kwaliteit van het openbaar vervoer kunnen verbeteren. ,,Deze belasting mag niet tot kostenstijgingen leiden voor het publiek. Regionale heffingen moeten andere heffingen vervangen, niet aanvullend zijn'', aldus het advies. In een aantal gevallen zullen dure regionale spoorlijnen moeten worden vervangen door `lightrail' of busvervoer.

Uit een ontwerptekst van de nieuwe concessiewet voor het railvervoer over het hoofdnet blijkt dat de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat niet van de vervoerder eisen dat zoveel mogelijk passagiers kunnen zitten. Evenals in bus, tram of metro kunnen reizigers ook staan in de trein, vindt staatssecretaris Schultz, als eerste verantwoordelijk voor het spoor.