Juliana overgebracht naar Den Haag

Het lichaam van de zaterdag overleden prinses Juliana is vanmorgen van Paleis Soestdijk in Baarn vervoerd naar het Haagse Paleis Noordeinde. De vier dochters van Juliana, koningin Beatrix en haar zussen Irene, Margriet en Christina, begeleidden de stoet.

De Eerste en Tweede Kamer hielden aan het begin van de middag een gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst voor de prinses. Premier Balkenende en de beide Kamervoorzitters stonden stil bij het overlijden van Juliana. Volgens premier Balkenende ,,streed Juliana haar leven lang tegen eenzaamheid en isolement van mensen die in onze moderne samenleving om redenen van gezondheid of leeftijd minder mogelijkheden hebben, en vergeten dreigen te raken''.

Balkenende sprak ook over de moeilijke periodes (,,ik denk onder meer aan de jaren 1956 en 1976'') die Juliana meemaakte ,,als mens van vlees en bloed''.

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas zei dat ,,de invloed van prinses Juliana op politieke en maatschappelijke besluit- en meningsvorming vooral het gevolg was van de haast onweerstaanbare kracht van haar persoonlijkheid. Die kracht was, denk ik, zo groot omdat zij spontaan en menselijk was en niet berekenend.''

Vanaf morgen kan het publiek op Paleis Noordeinde langs de baar afscheid nemen van prinses Juliana. Vanmiddag zouden leden van het kabinet, de Raad van State en andere hoogwaardigheidsbekleders afscheid nemen.

In verband met de bijzetting, volgende week dinsdag in de Nieuwe Kerk in Delft, hebben de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Delft vanaf vandaag een noodverordening afgekondigd. Hiermee kunnen de gemeenten, waar zij dat willen, alcohol- en prostitutieverboden instellen. Delen van de Haagse en Delftse binnenstad zullen op de dag van de uitvaart niet toegankelijk zijn. Fietsen en auto's langs de route mogen verwijderd worden. Toch is het volgens burgemeester Van Oorschot van Delft nog maar de vraag of er volgende week dinsdag evenveel bezoekers zullen komen als bij de bijzetting van prins Claus, op 15 oktober 2002.

remonstrantse kerk

pagina 3

toesprakenpagina 7