Internet www.nrc.nl

Juliana overleden. Op een speciale pagina is de berichtgeving na te lezen over de dood van prinses Juliana: de necrologie van An Salomonson, oud-redacteur van deze krant, het gedicht in memoriam van Ilja Leonard Pfeijffer en een fotoserie met historische foto's van Juliana.

Interviews over `Madrid'. De aanslagen in Madrid waren verschrikkelijk, maar niet het `9/11' van Europa, oordelen deskundigen uit diverse landen. NRC Handelsblad legde zeven deskundigen in diverse Europese landen twee vragen voor: was `11 maart' voor Europa wat `11 september' voor Amerika was? En welke conclusies moet Europa uit de aanslagen in Madrid trekken? De interviews zijn na te lezen op de website.

Webcongres. De vaste groep deelnemers aan het webcongres beantwoorden de vraag: Zou NRC Handelsblad ook op zondag moeten verschijnen?

Cultuuragenda. Naar het theater! Wat is er deze week te zien? En: wat vond de recensent van het stuk? In de Theateragenda zijn de speellijsten per stad voor de komende twee weken te raadplegen. Bij de voorstellingen die door deze krant zijn gerecenseerd staat een verwijzing naar die recensie. Hetzelfde geldt voor de filmagenda op de website. De theater- en filmagenda zijn alleen te raadplegen door abonnees van NRC Handelsblad.