Gemeenten keren zich tegen Verdonk

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten keert zich tegen de inburgeringsplannen van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Verdonks voorstel migranten verantwoordelijkheid te geven voor hun inburgering noemt de VNG riskant.

agina 3