Gemeenten: geen bouwstop bij Schiphol

De gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn keren zich tegen de plannen van het kabinet om minder woningbouw in de omgeving van de luchthaven Schiphol toe te staan.

Dit schrijven zij in een gezamenlijke brandbrief aan minister Dekker (VROM). Het aanpassen van de bebouwingsgrenzen wijst op een ,,radicale beleidomslag'' en is ,,onacceptabel'', aldus de drie gemeenten.

De meest betrokken ministers gingen vorige week akkoord met de Nota Ruimte waarin het rijk de ruimtelijke ordening voor de komende kwart eeuw vastlegt. Daarin staat onder meer dat de zone rondom Schiphol waarbinnen niet meer grootschalig mag worden gebouwd, wordt uitgebreid van de zogenoemde 30 Ke-zone naar de 20 Ke-zone. Hierdoor kan onder meer de bouw van achtduizend woningen in de Legmeerpolder in Amstelveen niet doorgaan. Dit ondanks eerdere afspraken, aldus een persverklaring van de drie gemeenten.

Het verleggen van de bebouwingsgrenzen rondom Schiphol wijst volgens de gemeenten op ,,strijdigheid met recent rijksbeleid'' voor de luchthaven. Vergroting van het beperkingengebied ,,impliceert dat de luchthaven verder groeit dan in de Luchtvaartwet is vastgelegd. Immers, als de groei binnen de reeds vastgestelde marges blijft, is een uitbreiding van het beperkingengebied in deze regio niet noodzakelijk''. De geluidsoverlast zal hierdoor niet afnemen maar toenemen, denken de gemeenten. ,,Van de beloofde vermindering van geluidsoverlast (door de komst van de vijfde baan) zal geen sprake zijn.''

De gemeenten wijzen op het bestaan van de ,,woningnood'' juist in de directe omgeving van Schiphol. Als grootschalige woningbouw niet meer is toegestaan, zullen werknemers niet meer op geringe afstand gewenste woonruimte kunnen vinden. Ook dat is ,,strijdig''met het rijksbeleid. Bovendien zullen de plannen leiden tot een ,,verkeersinfarct'' doordat woningen nu elders moeten worden gebouwd, en er extra forensenverkeer op gang komt, met name op de corridor Haarlemmermeer-Schiphol-Almere.

De ministers willen minder bebouwing rondom Schiphol, om de luchthaven ,,ruimte'' te geven zich te ontwikkelen, binnen eerder gestelde milieugrenzen. Groei van Schiphol is nodig voor de internationale concurrentiepositie van de Randstad, zo stelt de nota. De drie gemeenten zien dat anders. ,,Verandering van wet- en regelgeving, die leidt tot een toename van overlast voor onze gemeenten, zal stuiten op hevig verzet.''

    • Arjen Schreuder