Bedenker verguisd

De Atheense krant Eleftherotypia kwam in zijn laatste zondagseditie met onthullingen over Carl Diem, de bedenker van de olympische fakkeltocht, die in 1936 voor het eerst werd gehouden.

Diem was geen lid van de NSDAP en daardoor kon hij na de Tweede Wereldoorlog een rol spelen bij de denazificatie van de Duitse sportwereld, en directeur worden van de in 1947 opgerichte atletiekuniversiteit in Keulen. Na zijn dood in 1962 kwam meer aan het licht over zijn rol in de Hitlerperiode. Gevolg was onder meer dat straten in Duitsland die naar hem waren genoemd een nieuwe naam kregen, evenals een school in Berlijn. De Duitse Atletiek Unie vond in 2000 een nieuwe titel voor de jaarlijkse Carl Diem Prijs.

Dit alles ondanks de activiteiten van zijn zoon, die het wel voor elkaar kreeg dat in 1965 een portret van Diem werd opgehangen in het olympisch stadion in Berlijn. Afgelopen december werd besloten ook dit weg te halen.

Steeds meer gegevens waren aan het licht gekomen over de racistische gezindheid van de professor, wiens ideeën over de militante rol van sport overeenkwamen met die van het nazi-regime. Nog in maart 1945, kort voor het einde van de oorlog, blijkt hij de drieduizend jongens van dertien tot zeventien jaar te hebben toegesproken die de `divisie Hitler' vormden en van wie er tweeduizend zijn gesneuveld. Een overlevende, de journalist Reinhard Apel, schreef in 1994 hoe hij hun had verheerlijkt als `nieuwe Spartanen, even arisch, blond en blauwogig'. Als boodschap gaf hij hun mee: `De dood is bewonderenswaardig als de dappere strijder valt voor het vaderland.'

Op het heiligdom van Olympia staat al tientallen jaren een monumentje voor Diem als stichter van de olympische academie. Daar wordt elk jaar een krans gelegd tijdens de vergadering van dit instituut. De krant Eleftherotypia bevat een foto van zo'n kranslegging door Epaminóndas Petraliás, voorzitter van het Grieks Olympisch Comité tijdens de kolonelsjunta (1967-1974) en vader van de huidige plaatsvervangend minister van cultuur Fanny Patralia, sinds kort verantwoordelijk voor de Olympische Spelen van dit jaar.

    • F.G. van Hasselt