WAO-herkeuring niet volgens wet

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft de herkeuring van arbeidsongeschikten die een WAO-uitkering ontvangen, de afgelopen jaren niet volgens de wet uitgevoerd. Dat concludeert de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in een vandaag uitgekomen rapport. Niet alle WAO'ers worden binnen de wettelijke termijnen (na één jaar en na vijf jaar) herkeurd. Daardoor zijn er achterstanden ontstaan (47.000 dossiers per september 2003). Bovendien wordt een deel van de keuringen schriftelijk afgedaan.