Persstemmen

Arab News Riad. De moord door Israël op sjeik Ahmed Yassin, de geestelijk leider van Hamas, was een terroristische daad, en een waanzinnige daad bovendien. Ze heeft niet alleen zoals een woedende functionaris van Hamas zei de poorten van de hel geopend, zij heeft ook de deur naar de vrede dichtgeslagen.

Als de leiders van Israël ook maar één moment hebben gedacht dat de moord op de leider van Hamas een einde zou maken aan het geweld, dan hebben zij zich vergist. Door de moord op sjeik Yassin zal het aantal zelfmoordaanslagen niet verminderen, maar toenemen. [...]

Voor Israël leek de sjeik misschien een belangrijk deel van het probleem, maar hij was mogelijk ook een belangrijk deel van de oplossing. Door de geestelijk leider van Hamas te doden, hebben de Israëliërs iemand uit de weg geruimd met wie zij anders misschien ooit hadden kunnen praten. Hun raketten hebben een leidsman gedood die in brede kring aanzien genoot, die had kunnen oproepen tot het staken van geweldpleging door militante groepen, en naar wie in zo'n geval zou zijn geluisterd.

In plaats daarvan zal Israël een wervelwind oogsten. Waarschijnlijk komt er nu binnen Hamas, en tussen Hamas en zijn rivalen, een strijd om de macht. Maar die strijd zal worden gevoerd door middel van zelfmoordbommen; hij zal worden afgemeten aan het aantal gedode Israëliërs. Het doden zal ongecoördineerd en zonder systeem gebeuren, maar het zal er niet minder dodelijk om zijn – en dat is helemaal het werk van Sharon. Hij hoopt ongetwijfeld dat zo'n overdaad van geweld de Palestijnen een doelwit zal maken van George Bush' `oorlog tegen het terrorisme'. Hij is duidelijk bereid om Israëlische levens op te offeren teneinde het verzet van de Palestijnen te ondermijnen. Hoe dit ook zij, het is duidelijker dan ooit dat hij volstrekt meedogenloos is en dat hij voor niets of niemand zal terugdeinzen. Wordt Arafat de volgende? Men heeft iedere terughoudendheid laten varen; niets is meer ondenkbaar. [...]

Wij eisen dat Washington optreedt om de Israëlische moordenaars in te tomen en een einde te maken aan de terreur door Israël. Méént Washington zijn roep om gerechtigheid, of zal het als gewoonlijk wat mooie praatjes uitkramen en niets doen? Om George Bush aan te halen: ,,Als het niet met ons is, dan is het tegen ons.''

Jerusalem Post

Jeruzalem. Ahmed Yassins dood is een mijlpaal voor Israël en de oorlog tegen het terrorisme. Hij was de militaire en spirituele leider van de terreuroorlog tegen Israël, net zoals Osama bin Laden de militaire en spirituele leider van de oorlog tegen het Westen is [...]. De dood van Yassin door een IDF-raket heeft de gebruikelijke golf van beweringen – dat het een nutteloze en domme zet was – voortgebracht. Yosef Lapid en Avraham Poraz van de Shinui-partij stemden tegen de aanslag, met het argument dat het uiteraard gerechtvaardigd was, maar dat het terrorisme er niet door zou verminderen. Yossi Beilin, leider van de (linkse) Yahad-partij, zei: ,,De moord op sjeik Yassin zal waarschijnlijk het begin zijn van een terugkerende golf van bloedvergieten en onnodig veel bloed van Israël vergen.'' Dit is waanzin. Is er werkelijk iemand die denkt dat Hamas nog enig excuus nodig heeft om zoveel mogelijk Israëlische mannen, vrouwen en kinderen te doden? [...]Intentie, zo hebben de Amerikanen geleerd van 9/11, is geen remmende factor voor de jihadstrijders waar het Westen vandaag de dag mee te maken heeft. Niet in New York, Bali, Madrid, Jerusalem of zelfs in Riad of Casablanca. Het idee dat we, door niet terug te vechten, de doodszucht van de terroristen kunnen intomen, is inderdaad wat ze ons doen willen geloven. Het voortbrengen van dat soort overtuigingen is precies waar de overwinningstheorie van de jihadstrijders uit bestaat [...].

Het is waar dat de het doden van Yassin geen einde maakt aan de oorlog. Dat doet geen enkele strijd. En schenk vooral geen aandacht aan diegenen die zeggen dat, omdat de strijd de oorlog niet heeft gewonnen, het de strijd zelf niet waard was. Dit was geen actie die een averechts effect zal hebben, ook al zal Hamas pogingen tot `vergelding' ondernemen. Wat een averechtse uitwerking heeft, is als je leiders, die terreur organiseren en aanwakkeren en oproepen tot de vernietiging van Israël, hun persoonlijke immuniteit laat behouden.

Israël kan deze oorlog, die niet gaat over grond maar over ons bestaan, niet verliezen.