Onrust door loonexplosie topmanagers

De vakbeweging maakte zich grote zorgen over loonexplosie van de top van het bedrijfsleven. ,,Dit is een vreselijk slecht signaal'', zegt R. Splunder, bestuurslid van de CNV Vakcentrale.

De vakbonden reageren op het nieuws dat bestuurders van de top vijftig van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vorig jaar gemiddeld een loonsprong (vast salaris en bonus) hebben gemaakt van bijna 40 procent. Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerd onderzoek van de Vereniging van Effectenbezitters, op basis van zeventien jaarverslagen.

De forse stijging heeft plaatsgehad in het jaar (2003) waarin werkgevers en vakbonden juist gezamenlijk hadden geconstateerd dat het alle hens aan dek was voor de Nederlandse economie en het bedrijfsleven. Daarop hebben bonden, werkgevers en overheid in het Najaarsakkoord loonmatiging afgesproken voor 2004 en 2005.

Werknemers in Nederland hoeven als gevolg van het Najaarsakkoord deze twee jaar niet te rekenen op structurele loonsverhoging. ,,Het wordt zo steeds moeilijker om een geloofwaardig verhaal naar onze achterban te houden over loonmatiging'', zegt een woordvoerder van vakcentrale MHP (midden- en hoger personeels). Hij wijst er op dat werkgeversorganisatie VNO-NCW vorig jaar nog zijn leden had geadviseerd om een pas op de plaats te houden qua loonontwikkeling voor managers. ,,Dit nieuws staat daar haaks op.''

R. van Splunder, bestuurslid van de CNV Vakcentrale, vraagt zich af welk antwoord VNO-NCW heeft. ,,Het kan toch niet zo zijn dat niet-CAO-inkomens maar doorgaan met stijgingen alsof er niets aan de hand is. Het CPB heeft gisteren nog bevestigd dat het er slecht voorstaat economisch, en dan is zo'n stijging buiten alle realiteit.''

Vorig week liet minister De Geus al weten ontstemd te zijn over de salarisstijgingen in de top van het bedrijfsleven. In een brief heeft de minister toen VNO-NCW aangesproken op ,,de enorme beloningsstijgingen aan de top van ondernemingen''. Die doen het economisch herstel geen goed, aldus De Geus. Hij schreef dit in een brief aan voorzitter Schraven van de werkgeversorganisatie. De laatste stelde daarop dat multinationals geleidelijk dreigen te vertrekken uit Nederland als de politiek zich bemoeit met inkomens. ,,Echter door deze ondernemingen uitsluitend te beoordelen naar de Nederlandse maat creëert u grote spanning, die zal leiden tot de gestage verwijdering van het internationale bedrijfsleven uit Nederland.''