Onderzoek naar bedreigingen

Het college van procureurs-generaal gaat onderzoeken hoe moet worden omgegaan met bedreigingen en intimidatie van OM-medewerkers die niet meteen tot persoonsbeveiliging leiden, wel als bedreigend of vervelend wordt ervaren. Minister Donner (Justitie) schrijft dat in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Hij ontkent dat de Amsterdamse officier van justitie Plooy overplaatsing heeft gevraagd. Plooy blijft volgens Donner werkzaam in Amsterdam en zal zich ,,met een ander taakveld binnen het gebied van de zware georganiseerde criminaliteit bezig houden.''