Meevaller door no claim

De no-claimkorting van 250 euro die op 1 januari voor ziekenfondsverzekerden moet worden ingevoerd levert een grotere besparing op dan eerder was geraamd, namelijk 410 miljoen euro in plaats van 210 miljoen euro.

Het Centraal Planbureau heeft dit berekend op verzoek van minister Hoogervorst (Volksgezondheid), zo blijkt uit de toelichting op het wetsvoorstel dat de invoering van de no claim regelt en dat gisteren naar de Tweede Kamer is gezonden. Als een ziekenfondsverzekerde in een kalenderjaar voor minder dan 250 euro medische kosten maakt, krijgt hij het verschil terug. De no claim komt in de plaats van het `eigen risico' dat het kabinet in het regeerakkooord had afgesproken.

De invoering van de no claim voor de 8,3 miljoen ziekenfondsverzekerden van 18 jaar of ouder, leidt tot een verlaging van de medische consumptie van 410 miljoen euro en tot vermindering van de collectieve uitgaven met bijna 1,7 miljard euro. Dit laatste komt doordat de no claim tot de particuliere en niet tot de collectieve uitgaven wordt gerekend. Om de no claim te kunnen financieren gaat de vaste ziekenfondspremie met 5,25 euro per maand omhoog.

Hoogervorst ziet in de hogere opbrengst van de maatregel geen reden om het bedrag van de no claim te verlagen. De minister maakt in de toelichting ook duidelijk dat hij degenen die meer dan 63 euro per jaar voor medische kosten moet betalen, en er door de maatregel netto op achteruit gaan, niet zal compenseren. Compensatie leidt tot het ondergraven van de bedoeling van de ingreep, aldus Hoogervorst. Dat is het ,,stimuleren van verzekerden een meer afgewogen gebruik te gaan maken van medische voorzieningen'' en het creëren van een ,,nieuw evenwicht tussen eigen en collectieve verantwoordelijkheid''.

Hoogervorst laat de kosten van kraamzorg en verloskundige hulp buiten de berekening van de no claim. Voor het huisartsbezoek telt maar 25 procent van de rekening mee. De andere hulpverlening (tandarts voor zover in het ziekenfondspakket, ziekenhuis, fysiotherapeut en apotheek) telt wel volledig mee, zij het dat de eigen bijdrage die in een aantal gevallen moet worden betaald niet wordt meegerekend. Hoogervorst verwacht dat begin 2006 de helft van de ziekenfondsverzekerden de no claim over volgend jaar geheel of gedeeltelijk krijgt uitgekeerd. Vanaf 2006 gaat de no claim, zo is de bedoeling, voor iedereen gelden. Dit gebeurt als de basisverzekering wordt ingevoerd.