Ladder naar de hemel

Elk jaar plegen in Nederland bijna 1.600 mannen en vrouwen zelfmoord. In de serie 't Zal je maar gebeuren wordt vanavond vermeld dat jaarlijks nog 30.000 mensen een poging wagen. De Depressie Stichting vindt dat er veel te weinig wordt gedaan aan het voorkomen van suïcide. Volgens de stichting heerst het idee dat zelfmoord een bewuste keuze is.

In de reportage van Bert Vos die door de EO wordt uitgezonden komen familieleden van twee zelfmoordenaars en de vroeger zwaar depressieve Marieke aan het woord. Zij nam een overdosis medicijnen en trachtte een keer haar polsen door te snijden.

Ofschoon de geïnterviewden allemaal een godsdienstige achtergrond hebben – God en Heer horen we vaak – wordt de uitzending niet doordrenkt met zendingsdrang. De ouders van de 22-jarige Willemjan van der Weide (hij ging voor een trein liggen) zijn beiden predikant en praten vrij nuchter over hem. Zij nemen zichzelf wel kwalijk dat ze onvoldoende naar hun zoon hebben geluisterd. Hij schreef in zijn afscheidsbrief dat ,,hij niet meer wilde'' en ,,niet meer tegen het leven'' kon. Zijn zus Klaske, ook predikant, haalt met het fotoalbum herinneringen op. De introverte Willemjan kon goed over politiek en samenleving praten, maar zodra het over hemzelf ging, sloeg hij dicht. Moeder vindt dat ze hem meer op de huid had moeten zitten en `doorpraten' en `doorvragen' heeft nagelaten.

Evert Mussche vertelt het verhaal over zijn vader, een `hardwerkende' boer die zich, vier maanden na de dood van zijn vrouw, aan een balk in de schuur ophing. Hij denkt dat zijn vader door het verlies van zijn vrouw Aaltje de richting in zijn leven kwijt was geraakt. Evert vraagt zich hardop af wat de gedachten van zijn vader waren op het moment dat hij op het keukenstoeltje ging staan.

Marieke werd, vertelt ze, `wakker' toen haar vrienden na de twee zelfmoordpogingen kwaad op haar werden en zeiden: ,,Als je het doet, doe het dan goed.'' Na therapie kan ze nu van het leven genieten en leuke dingen doen. De visueel gehandicapte predikant Gerrit van der Weide die de onheilsplek van zijn zoon bezocht stootte tegen een ijzeren ladder bij een seinpaal. Van der Weide vond rust toen hij bedacht dat dit de ladder moest zijn waarmee zijn zoon naar de hemel was gegaan.

't Zal je maar gebeuren: Zelfmoord, EO, Ned.1, 23.20-0.15u.

    • Markus Meulmeester