Kitty Roozemond verlaat FNV

Kitty Roozemond (48), vice-voorzitter van de FNV, verlaat de vakcentrale. Per 15 juni wordt zij plaatsvervangend algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Roozemond werkt sinds 1981 in verschillende functies bij de FNV. Ze startte haar vakbondscarrière bij het FNV Vrouwensecretariaat en was onder meer CAO-coördinator van de FNV Dienstenbond. Ze is nu bijna zeven jaar vice-voorzitter van de vakcentrale en had al eerder aangegeven geen derde zittingstermijn te ambiëren.