Hudig leidt uitvaart Juliana

De uitvaartdienst van prinses Juliana wordt dinsdag geleid door dominee W. Hudig uit Rotterdam. Hudig is met emeritaat. Ze was predikante bij de Remonstrantse gemeente in Rotterdam.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde vanmiddag geen commentaar geven, maar goed ingelichte bronnen bevestigen de keuze van de koninklijke familie voor Hudig. Of prinses Juliana zelf nog betrokken is geweest bij de keuze van de predikant, is onduidelijk. Het hoofdkantoor van de Remonstrantse Broederschap in Utrecht weigert iedere informatie. Een medewerkster verklaarde vanmiddag dat haar dat zo was opgedragen.

Prinses Juliana was lidmaat van de Nederlands-Hervormde Kerk, maar bezocht in haar leven diverse kerkgenootschappen, meestal van vrijzinnige snit. Zo bezocht zij jarenlang in Baarn de Doopsgezinde gemeente. Later kwam ze vooral bij de Vrijzinnige gemeente van de Nederlandse Protestanten Bond in haar woonplaats.

De prinses had ook contact met remonstranten. De Remonstrantse Broederschap ontstond in 1619 na een twist in de Hervormde kerk. Remonstranten onderscheiden zich door nadrukkelijk met een open blik naar de wereld te kijken. ,,Zij beseffen heel goed, dat er veel argumenten zijn om te twijfelen aan een Hogere Macht. Ze weten, dat God de wereld niet in zes dagen geschapen heeft en dat veel bijbelse teksten (al te) menselijke verhalen zijn. Toch kunnen zij het niet laten,'' typeren de Rotterdamse remonstranten hun eigen geloof.

    • Jaco Alberts