`Gemeenten moeten gemengd bouwen'

Gemeenten moeten verplicht worden om binnen de regio afspraken te maken over het bouwen van gemengde wijken met duurdere en goedkopere woningen. Die menging moet worden vastgelegd in de Huisvestingwet.

Dat staat in de integratienotitie ,,Het hoofd koel, het hart warm'' die fractievoorzitter Halsema van GroenLinks vanmorgen presenteerde. Groenlinks keert zich met deze maatregelen tegen een eventuele gedwongen spreiding van kansarmen. De oppositiepartij vindt net als de regering dat immigranten zelf verantwoordelijk zijn voor hun integratie. Maar de overheid heeft wel de taak om de sociaal-economische positie van allochtonen te versterken, vindt GroenLinks. De partij pleit er voor om het oude adagium ,,integratie met behoud van eigen identiteit'' te vervangen door 'integratie door emancipatie'. Groenlinks geeft voorrang aan de integratie van vrouwen en jongeren, omdat de ,,starre en behoudzuchtige migrantencultuur'' ten koste ging van hen. Hiervoor zijn grotere investeringen nodig in onderwijs, huisvesting en inburgering, aldus de nota. De partij laakt de bezuiningsplannen van de overheid.

Groenlinks ziet niets in het verbieden van de dubbele nationaliteit, zoals het CDA voorstaat. Ook is de partij tegen het verhogen van de eisen aan huwelijksmigranten. De regering wil de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar verhogen en de inkomenseis van 70 naar 120 procent van het minimuminkomen optrekken. Wel pleit GroenLinks voor een verbod op gedwongen huwelijken. Ook keert de partij zich tegen het idee van de regering dat migranten al moeten inburgeren in het land van herkomst. GroenLinks wil laagopgeleide (huwelijks)migranten daarentegen verplichten om op eigen kosten hun achterstand in kennis van de taal en de samenleving weg te werken.