Extra dividend van jubilerend BNG

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft haar negentigste verjaardag aangegrepen om extra dividend uit te keren. BNG sluist 90 procent van de winst over 2003 door aan de aandeelhouders, zo heeft de bank gisteren bekendgemaakt. Gewoonlijk bedraagt de uitkering ongeveer 43 procent van het nettoresultaat. Dat betekent een eenmalige meevaller voor de aandeelhouders. De bank is voor de helft in handen van de gemeenten en provincies, de andere helft is eigendom van het rijk.