Dood Hamasleider

`Israël liquideert blinde Hamasleider', kopt deze krant op 22 maart. Hoe men ook over de aanslag moge denken, een dergelijke tendentieuze, weinig objectieve berichtgeving is NRC Handelsblad onwaardig. U had er ook nog verlamd en doof bij kunnen schrijven, maar dat was wellicht ook voor uw redacteur te veel van het `goede'

    • Hans Zilversmit