Dirk Sijmons rijksadviseur landschap

Landschapsarchitect Dirk Sijmons is benoemd tot Rijksadviseur voor Landschapsarchitectuur. Het gaat hier om een nieuwe functie die vergelijkbaar is met die van de al lang bestaande Rijksbouwmeester.

De Rijksadviseur voor Landschapsarchitectuur moet zorgdragen voor een verantwoorde inrichting van nieuwe landschappen en de inpassing van grote projecten in Nederland. Sijmons verwacht dat hij vooral advies zal geven over de rijksplannen voor de landelijke gebieden. ,,Je moet denken aan de plannen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en voor de gebieden in Brabant en Noord-Limburg waar veel grote varkensboerderijen zijn'', zegt Sijmons. ,,Die plannen hebben een heel lange looptijd, maar als ze eenmaal zijn gepresenteerd, kijkt niemand er meer naar om. Niemand let er op of ze landschappelijk in orde zijn. Ik ben de functionaris die de rijksoverheid herinnert aan de ambitie om een goede opdrachtgever te zijn.'' Al in 2001 pleitte de VROM-Raad in een advies voor de instelling van een Rijksadviseur voor Landschapsarchitectuur. In 2003 werd de functie, ten laste van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), aangekondigd in de rijksbegroting.

Sijmons, directeur van H+N+S Landschapsarchitecten, zal nauw samenwerken met de huidige rijksbouwmeester Jo Coenen. Hij zal ook worden ondergebracht bij het door Coenen ingestelde Atelier Rijksbouwmeester.

In 1990 richtte Sijmons, samen met Lodewijk van Nieuwenhuijze en Dick Hamhuis, H+N+S Landschapsarchitecten op. In 2001 kreeg het bureau, dat tal van ontwerpen en studies voor de inrichting van Nederland op zijn naam heeft staan, de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Fonds. In 2002 kreeg Sijmons de Maaskantprijs.