Deportatie 2

Minister Verdonk heeft groot gelijk. Pronk moet zich er zeer wel bewust van zijn geweest dat hij met het gebruik van het woord deportatie de integriteit van de minster en haar ambtenaren aantastte. Het gaat om mensen die hier zijn toegelaten in afwachting van de beslissing over hun vluchtelingenstatus. Die status is hun door de rechter, ook in hoger beroep, geweigerd, als gevolg waarvan zij naar hun land van herkomst moeten terugkeren. Die weigering houdt in dat zij worden geacht daar veilig te zijn. De minister is aan die uitspraak gebonden. Door een onoverbrugbare kloof te creëren, heeft Pronk het werk van de VON, en daarmee de zaak van de vluchtelingen, geen goed gedaan.

    • A.H. Trijbits