Deportatie 1

Als mijnheer Pronk het woord deportatie in de mond neemt, weet hij heel goed welke lading dat woord in ons land heeft. Iemand van zijn generatie zou dat althans behoren te weten.

Ook indien men ervan uitgaat, zoals NRC Handelsblad van 18 maart dat in het hoofdartikel doet, dat het gebruik van een dergelijk woord onder de vrijheid van meningsuiting valt, dan zou de heer Pronk het lef moeten hebben ervoor uit te komen wat hij met dat woord bedoelt. Dat laatste doet hij, blijkens zijn uitlatingen in het programma `Buitenhof' niet.

Ten overvloede: in de grote van Dale valt bij `deportatie' te lezen: `straf bestaande in het overbrengen naar een ballingsoord, een strafkolonie'; en bij `deporteren': `naar een strafkolonie, een concentratiekamp e.d. brengen'. De heer Pronk zou er verstandig aan doen bij het gebruik van voor hem kennelijk te moeilijke woorden, een goed woordenboek te raadplegen.