Daling vertrouwen consument

Consumenten schatten het economisch klimaat in Nederland negatiever in. De stemming onder producenten is daarentegen iets verbeterd. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft uitgebracht.

Het consumentenvertrouwen daalde in maart met vier punten naar minus 26. De meting heeft wel grotendeels vóór de aanslag in Madrid plaatsgevonden, zodat die potentiële vertrouwensdip pas in de cijfers van volgende maand zal opduiken. In februari van dit jaar steeg het vertrouwen nog fors.

De relatief kleine deuk die het consumentenvertrouwen in maart opliep, heeft volgens het CBS alles te maken met de verwachtingen van de consumenten over de economische ontwikkelingen in de komende twaalf maanden. Ook de bereidheid van consumenten om grote aankopen te doen liep weer sterk terug. Consumenten oordelen hier weer even negatief over als in september vorig jaar.

Het producentenvertrouwen in de industrie is in februari gestegen tot minus 2,3. Hiermee wordt de opgaande lijn sinds het dieptepunt van minus 9,4 in juni 2003 voortgezet. Het vertrouwen is nog wel lager dan in 2001 en 2002.