Antidepressiva: beter waarschuwen

De fabrikanten van de moderne, Prozac-achtige antidepressiva moeten in de VS op de bijsluiters van hun middelen krachtiger waarschuwen dat de gebruikers zelfmoordgedachten of -gedrag kunnen krijgen. De problemen kunnen zich vooral voordoen in de eerste weken van de therapie, of als de dosis van de medicatie wordt aangepast. Artsen, verzorgers en familie moeten letten op depressieverergering of andere gedragsveranderingen. Dat heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de organisatie die in de VS geneesmiddelen op veiligheid en werkzaamheid beoordeelt, gisteren bepaald.

De FDA ziet de aanpassing van de bijsluiter als een tussenmaatregel. De FDA heeft nog niet geconcludeerd dat de middelen de depressie of zelfmoordneigingen ook werkelijk verergeren. De organisatie doet verder onderzoek en publiceert deze zomer de resultaten. Het onderzoek duurt lang omdat er bij de onderzoeken naar de werkzaamheid en bijwerkingen van de antidepressiva verschillende definities voor zelfmoordgedrag zijn gehanteerd. Daardoor kunnen zelfmoordpogingen zijn gemist, of kan gedrag onterecht aan zelfmoordgedachten zijn toegeschreven, aldus de FDA.

De vrees dat antidepressiva zelfmoordgedachten oproepen, vooral in de eerste twee weken van gebruik of bij dosisverandering, is aangewakkerd door zelfmoordpogingen bij kinderen nadat ze moderne antidepressive (ssri's) kregen. De FDA waarschuwde eind vorig jaar al tegen het gebruik van ssri's bij kinderen. In Groot-Brittannië leidde dat tot een krachtige waarschuwing tegen het voorschrijven aan kinderen van ssri's. De Nederlandse registratie-autoriteit liet eerder weten een Europees onderzoek af te wachten.