Weer nederlaag vrouwen Koeweit

De vrouwen in Koeweit hebben weer een nederlaag geleden in hun strijd voor politieke participatie. Gisteren verwierp een parlementaire commissie een amendement dat vrouwen het recht gaf om te stemmen en te worden gekozen in gemeenteraden. Het amendement zou niet van toepassing geweest zijn op parlementaire verkiezingen, maar werd toch gezien als een belangrijke stap voor de vrouwenrechten in de oliestaat. De grondwet van Koeweit garandeert gelijke rechten voor mannen en vrouwen, maar de kieswet van 1962 staat alleen mannen toe om hun stem uit te brengen.