VEB ziet trend hogere beloning

De beloning van topmanagers van eenderde van de 50 grootste beursgenoteerde ondernemingen is vorig jaar fors omhoog gegaan. De stijging van de beloning, vast salaris plus bonus, ligt tussen de 36 en 40 procent bij bestuurders van AEX-fondsen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), op basis van 8 gepubliceerde jaarverslagen van AEX-bedrijven, en 9 verslagen van Midkap-ondernemingen. ,,Het gaat om eenderde van de top 50. Ik zie geen reden om te verwachten dat de stijging bij andere ondernemingen lager zal zijn'', zei VEB-directeur Peter Paul de Vries vanmorgen tijdens een toelichting op het jaarverslag van de vereniging.

Volgens De Vries ontbreekt elk inzicht in de criteria op basis waarvan de stijgingen zijn toegekend. ,,Dat gebrek aan transparantie is in strijd met de code-Tabaksblat'' aldus De Vries refererend aan de code voor goed ondernemingsbestuur. De Vries was zelf lid van de commissie-Tabaksblat. ,,Het is niet zo dat wij politieke of linkse taal willen uitslaan, maar bij het huidige beleid is er geen enkele band tussen de beloning en de prestaties van de bedrijven.''

Uit het VEB-onderzoek blijkt dat de bestuursvoorzitters van de onderzochte AEX-fondsen gemiddeld 6,5 procent meer vast salaris hebben ontvangen. In totaal kwam de groei van de totale beloning (inclusief bonus, exclusief opties en gratis aandelen) uit op 36,4 procent. In die berekening zijn overigens niet de herstructureringsbonussen meegenomen die bij Getronics en KPN werden toegekend. Anders was de gemiddelde toename van de totale salarissen van de bazen uitgekomen op ruim 42 procent. Bij `gewone' leden van de raad van bestuur lag de toename van de totale beloning nog hoger, op 39,9 procent.

Minder hard is het gegaan voor de managers van de Midkap-bedrijven. De bestuursvoorzitters van de 9 onderzochte middelgrote beursfondsen zagen vorig jaar hun totale loon gemiddeld met 12 procent toenemen.

De Vries wees er vanmorgen op dat deze gegevens haaks staan op het vorig jaar verstuurde persbericht van VNO-NCW over de groei van topsalarissen. De werkgeversorganisatie meldde vorig jaar mei dat voor 2003 de verwachting gold dat de lonen van de top (vaste beloning plus bonus) naar verwachting met 2 procent zouden stijgen.

De Vries zelf ontving overigens vorig jaar een loonstijging van 9 procent, zo zei hij desgevraagd .