Rouwperiode Kamers

De Eerste en Tweede Kamer hebben in verband met het overlijden van prinses Juliana tot en met dinsdag 30 maart alle openbare vergaderingen en bijeenkomsten afgelast. Op die dag wordt het stoffelijk overschot van de prinses bijgezet in de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. Alleen besloten vergaderingen kunnen nog doorgaan. Eerste en Tweede Kamer komen woensdag om 12.30 uur in een bijzondere verenigde vergadering in de Ridderzaal bijeen ter nagedachtenis van Juliana.

Ook het kabinet zal tot en met de begrafenis van de prinses zijn bijeenkomsten afgelasten. Zo heeft premier Balkenende zijn geplande bezoek aan Slovenië en Oekraïne afgezegd. De premier zal ,,waarschijnlijk'' wel aanwezig zijn op de Europese top later deze week, zij het ,,met gepaste soberheid'', aldus de woordvoerder van Balkenende. Ook geplande persconferenties, zoals die van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over de no-claim in de zorg, en de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van 200 jaar toezicht van staatswege op de volksgezondheid op dinsdag 23 maart in de Ridderzaal gaan niet door. De presentatie van een rapport van de commissie-Schutte over fraude in het hoger beroepsonderwijs is afgezegd.

Het Centraal Planbureau presenteerde vanmorgen wel het Centraal Economisch Plan 2004.