Reformatorisch Dagblad

Vergeleken met haar moeder Wilhelmina en haar dochter Beatrix had Juliana een eigen stijl. Terecht typeerde premier Balkenende haar [...] als de moeder van het volk. De woorden die zij sprak bij haar inhuldiging in 1948: Wie ben ik, dat ik dit doen mag, zijn typerend voor haar optreden.