Nederlandse economie blijft voorlopig achter

De groei van de Nederlandse economie trekt weer iets aan, maar blijft dit en volgend jaar achter bij die van de andere hoogontwikkelde landen. De werkloosheid loopt sterk op (tot 550.000 personen in 2005) en de werkgelegenheid neemt verder af. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het vandaag gepresenteerde Centraal Economisch Plan (CEP) 2004. Oorzaken van de lage groei zijn onder meer de tegenvallende binnenlandse consumptie, bedrijfsinvesteringen en overheidsbestedingen. De uitvoer (2,25 procent in 2005) stijgt veel minder dan de voor Nederland relevante wereldhandel (6,75 procent in 2005), waardoor Nederland fors aan marktaandeel verliest.

De Amerikaanse economie groeit volgens het CPB dit jaar met 4,5 procent, volgend jaar met 3,5 procent, het eurogebied blijft steken op 1,75 procent in 2004 en 2,25 procent in 2005.

Vorige week lekte al uit dat het CPB voor Nederland in 2004 een economische groei voorspelt van 1,25 procent, en voor 2005 1,5 procent. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort op de begroting dit jaar op tot 3,3 procent. Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd met extra maatregelen te komen om het tekort onder de Europese grens van 3 procent te brengen. Het CPB meldt dat de aanvullende maatregelen ,,de economische groei in de komende jaren nog wat [kunnen] drukken, maar tegelijkertijd de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn ten goede komen''.