`Juliana was menselijke koningin'

De politieke partijen hebben Juliana na haar overlijden herdacht als `warme' koningin, die met name door haar betrokkenheid en menselijke opstelling herinnerd zal worden.

Alle partijen betoonden hun medeleven met koningin Beatrix en de overige leden van de koninklijke familie. CDA, VVD en LPF onderstreepten in hun reacties de rol van Juliana in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Namens het CDA noemde fractievoorzitter Verhagen haar ,,de koningin van de wederopbouw'' en ,,een echte moeder der natie'', die Nederlanders op een ,,onconventionele en moedige manier steunde'', zoals tijdens watersnoodramp in 1953.

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen noemde haar overlijden een ,,enorme slag voor de generatie die de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw van Nederland heeft meegemaakt''. Volgens LPF-fractieleider Herben heeft ,,de hartelijke en zorgzame persoonlijkheid'' van Juliana ertoe bijgedragen ,,dat Nederland snel zijn zelfvertrouwen herwon na vijf bezettingsjaren''.

De andere partijen herdachten Juliana met name om haar menselijke optreden als koningin. PvdA-leider Bos omschreef haar als ,,een herkenbare koningin'' die door veel mensen werd gewaardeerd omdat zij zo ,,gewoon'' was. Juliana wordt volgens de PvdA herinnerd ,,als de koningin die het Koninklijk Huis een plek middenin de Nederlandse samenleving heeft bezorgd.''

Volgens GroenLinks-fractieleider Halsema heeft het land met Juliana ,,een zachte, betrokken koningin verloren, die zich bij verschillende gelegenheden een eigenzinnige en moedige koningin heeft getoond''. Als voorbeeld noemt Halsema haar `pacifistische' toespraak in 1952 in de VS. De SP herinnert zich de prinses ,,als een markante persoonlijkheid''.

D66-fractieleider Dittrich en SGP-fractievoorzitter Van der Vlies prezen Juliana om ,,de menselijke wijze'' waar zij haar koningschap vervulde. Dittrich roemde haar ,,warmte en onconventionaliteit''. De ChristenUnie herdenkt haar als ,,een gelovige vrouw die niet schroomde haar morele opvattingen duidelijk te laten blijken, ook al leidde dat soms tot spanningen met ministers''.

De voorzitters Weisglas van de Tweede Kamer en Timmerman-Buck van de Eerste Kamer schrijven in een gemeenschappelijke verklaring dat zij ,,met veel verdriet'' hebben kennisgenomen van het overlijden van de voormalige koningin en dat zij zal voortleven ,,in de harten van velen''.

Oud-premier Kok zei in een reactie ,,dankbaar'' te zijn voor ,,de grote betekenis die Juliana als koningin en als mens heeft gehad''.