de Volkskrant

Door de aanhankelijkheid en de vertedering die Juliana bij miljoenen wist op te wekken, heeft zij de monarchie weten te redden. De socialistische premier Joop den Uyl durfde de confrontatie met haar niet aan op het moment suprême tijdens de Lockheed-affaire in 1976. Juliana dreigde Den Uyl met succes met aftreden mocht prins Bernhard strafrechtelijk worden vervolgd naar aanleiding van de Lockheed-affaire. Als Den Uyl had doorgedrukt, had de PvdA niet alleen de volkswoede opgewekt, maar ook een progressieve bondgenote verspeeld. [...]

Dit neemt niet weg dat Juliana met hart en ziel de democratie was toegedaan. Zij heeft als eerste Oranje-vorstin de monarchie en het in essentie republikeinse concept van de ministeriële verantwoordelijkheid op een natuurlijke wijze aaneengesmeed.