Brandbrief Oerol aan Van der Laan

De leiding van het Terschellinger Oerol festival heeft vanmiddag aan staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur) een brandbrief gestuurd over de geldproblemen van het theaterfestival. Het festival vraagt van de Rijksoverheid een verdrievoudiging van de subsidie. Ook Gedeputeerde Staten van Friesland en de gemeente Terschelling zijn op de hoogte gebracht.

Door het wegvallen van enkele belangrijke sponsors en subsidiegevers wordt het voortbestaan van Oerol bedreigd. Volgens Kees van Twist, bestuursvoorzitter van Oerol en directeur van het Groninger Museum, ,,moet de overheid ten minste op structurele wijze een kwart van de begroting van het Festival voor haar rekening nemen. Met ad hoc-subsidies kunnen actuele financiële problemen weliswaar opgelost worden, maar op lange termijn is dat een te ongewisse basis.''

Volgens Van Twist nemen artistiek leider Joop Mulder en de optredende artiesten grote financiële risico's om de festivals door te laten gaan. Van Twist acht het ,,onrechtvaardig dat er in deze tijd van economische teruggang op onevenredig grote wijze een beroep wordt gedaan op kunstenaars, zonder dat daar een financiële garantie tegenover staat.'' In 2004 is de begroting van het festival gegroeid naar 2,5 miljoen.

Oerol is in de loop van het twintigjarige bestaan uitgegroeid tot een toonaangevend theaterfestival waar nationaal en internationaal gevestigde gezelschappen voorstellingen brengen. In de laatste tijd is de aandacht voor het wereldrepertoire toegenomen.

Volgens Van Twist is het onmogelijk voor de leiding om met een onzekere toekomst te leven. In tegenstelling tot andere festivals neemt Oerol doorgaans geen bestaande voorstellingen, maar heeft als artistiek uitgangspunt dat de voorstellingen speciaal voor het eiland Terschelling wordt gemaakt. Dit jaar gaat Oerol op 11 juni van start.

Volgens de brandbrief kan het voortbestaan slechts gegarandeerd worden met meer structurele steun van de overheid.