Vissers Kaspische Zee krijgen respijt

De landen die grenzen aan de Kaspische Zee krijgen nog drie maanden de tijd om te voldoen aan maatregelen ter bescherming van de steur, een vissoort die ernstig wordt bedreigd en die leverancier is van kaviaar. Vooral Rusland en Kazachstan voldoen niet aan de eisen die de landen, in overleg met de VN-organisatie tegen handel in beschermde diersoorten (CITES) zijn overeengekomen. Als gevolg van overbevissing en vooral stroperij is de stand van de steur de afgelopen twintig jaar met ongeveer 90 procent gedaald. De stropers snijden de vissen vaak levend open, halen de kuit eruit en werpen de dieren terug in de zee. Als Rusland en Kazachstan – die zelf van mening zijn dat ze voldoende maatregelen hebben genomen en dat vangstbeperkingen niet meer nodig zijn omdat de visstand is verbeterd – niet voor juni aan de criteria van CITES voldoen, volgt een verbod op uitvoer van kaviaar, waarvan 60 procent gaat naar de VS.