Juliana was `moeder van het volk'

De politieke partijen hebben Juliana gisteren in hun reacties op haar overlijden herdacht als `warme' koningin, die met name door haar betrokkenheid en menselijke opstelling herinnerd zal worden.

Alle partijen betoonden hun medeleven met koningin Beatrix en de overige leden van de koninklijke familie. CDA, VVD en LPF legden in hun reacties de nadruk op de rol van Juliana in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. CDA-fractievoorzitter Verhagen noemde haar ,,de koningin van de wederopbouw'' en ,,een echte moeder der natie'' die op een ,,open en directe wijze'' haar koningschap vorm gaf. ,,Op een onconventionele en moedige manier steunde zij de Nederlanders in moeilijke tijden; in crisistijd, in oorlogstijd, bij de wederopbouw en tijdens de watersnood.''

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen noemde haar overlijden een ,,enorme slag voor de generatie die de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw van Nederland heeft meegemaakt''. Volgens LPF-fractieleider Herben heeft ,,de hartelijke en zorgzame persoonlijkheid van toenmalig koningin Juliana'' er ,,in belangrijke mate toe bijgedragen dat Nederland snel zijn zelfvertrouwen herwon na vijf bezettingsjaren''. Het is volgens hem niet toevallig dat haar regeerperiode de tijd omspande die door een populaire tv-serie werd aangeduid als Toen was geluk heel gewoon.

De andere partijen in de Tweede Kamer herdachten Juliana met name om haar menselijke optreden als koningin. De PvdA zal haar ,,blijven herinneren als de koningin die het Koninklijk Huis een plek midden in de Nederlandse samenleving heeft bezorgd'', zo liet de partij in een verklaring weten. PvdA-leider Bos omschreef haar als ,,een herkenbare koningin'' die door veel mensen werd gewaardeerd omdat zij zo ,,gewoon'' was. ,,Prinses Juliana is van grote betekenis geweest voor veel mensen. Ze was altijd betrokken en medemenselijk en stond voor mensen die het moeilijk hadden.''

Volgens GroenLinks-fractieleider Halsema heeft het land met Juliana ,,een zachte betrokken koningin verloren, die zich bij verschillende gelegenheden een eigenzinnige en moedige koningin heeft getoond''. Als voorbeeld noemt Halsema haar `pacifistische' toespraak in 1952 in de VS, in de Koude Oorlog.

D66-fractieleider Dittrich en SGP-fractievoorzitter Van der Vlies prezen Juliana om ,,de menselijke wijze'' waar zij haar koningschap vervulde. Dittrich roemde haar ,,warmte en onconventionaliteit''. De SP herinnert zich prinses Juliana ,,als een markante persoonlijkheid die op geheel eigen wijze invulling gaf aan haar koningschap''. Kamerlid Bommel liet weten respect te hebben gehad voor de manier waarop zij probeerde ,,de afstand tussen vorst en bevolking te slechten''. Volgens de fractie van de ChristenUnie laat prinses Juliana ,,een onvergetelijke indruk achter als koningin van het volk''. De ChristenUnie herdenkt Juliana als ,,een gelovige vrouw die niet schroomde haar morele opvattingen duidelijk te laten blijken, ook al leidde dat soms tot spanningen met ministers''.

De voorzitters Weisglas van de Tweede Kamer en Timmerman-Buck van de Eerste Kamer schrijven in een gemeenschappelijke verklaring dat zij ,,met veel verdriet'' hebben kennisgenomen van het overlijden van de voormalige koningin en dat zij zal voortleven ,,in de harten van velen''.

Oud-premier Kok zei in een reactie ,,dankbaar'' te zijn voor ,,de grote betekenis die Juliana als koningin en als mens heeft gehad''.