Greet Hofmans-affaire niet op officiële website

Een `waarlijk moeder van Nederland' wordt geëerd met condoleances op de website van het koninklijk huis. ,,Dat zij de lente in de hemel mag ervaren''.

,,Prins Bernhard en verdere familie wil ik namens mijn gezin van harte condoleren met het overlijden van onze oud-vorstin. Wij wensen u Gods liefdevolle ondersteuning toe in deze voor u zo verdrietige dagen. Jannie''. Aldus het eerste blijk van rouwbeklag gisteren op het condoléanceregister van het koninklijk huis bij het overlijden van prinses Juliana. Veel condoleances aan de nabestaanden maken gewag van de warme persoonlijkheid van een `waarlijk moeder van Nederland' en een vrouw die was als `mijn oma'. De familie wordt veel sterkte toegewenst en vrede in het hiernamaals. ,,Op de laatste dag van de winter gaat zij heen. Dat zij de lente in de hemel mag ervaren'', aldus Antoinette. De condoléances zijn afkomstig van mensen die toestemming hebben gegeven die op de website te plaatsen.

Op de officiële website, koninklijkhuis.nl, staat tevens een levensbeschrijving van prinses Juliana. Daarin wordt onder meer gesteld dat koningin Juliana ,,nauw betrokken'' was bij de formatie van de kabinetten Drees, Beel, De Quay, Marijnen, Cals, Zijlstra, De Jong, Biesheuvel, Den Uyl en Van Agt I. ,,Koningin Juliana betoonde zich als staatshoofd een fervent voorstander van internationale samenwerking en Europese eenwording.'' Op kwesties als de Greet Hofmans-affaire en de Lockheedzaak wordt niet ingegaan. De oud-vorstin wordt in de necrologie als iemand ,,betrokken bij sociale vraagstukken'' omschreven. ,,Die betrokkenheid bleek onder meer uit haar talrijke bezoeken aan ziekenhuizen, revalidatiecentra, sanatoria, bejaardenhuizen en kindertehuizen. Op het internationale vlak hadden vooral de problematiek van ontwikkelingslanden, het vluchtelingenvraagstuk en de zorg voor kinderen over de hele wereld haar aandacht.'' Ook wordt in herinnering geroepen de watersnoodramp op 1 februari 1953. ,,Koningin Juliana zette zich in voor het verkrijgen van internationale hulp voor de slachtoffers en bezocht dagen achtereen het rampgebied.''

Op de website condoleances.nl zijn eveneens blijken van medeleven geplaatst. Ook hier veel respect voor ,,een geweldige vrouw die altijd vriendelijk en open was'', zo schrijft de familie Kardolus. Uit Urk schrijft de familie Post: ,,Wij zullen u nooit vergeten, u blijft in ons hart als de liefdevolle Koningin van Nederland. Hartelijk Dank voor uw liefde''.

Ook ,,namens alle skaters in het Vondelpark'' een condoleance van Sjors van der Leeden. ,,Het verdriet van de Nederlandse bevolking, weerspiegelt de vreugde die zij ons bracht.''

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft een algemeen informatienummer laten openstellen voor het publiek. Dit speciale nummer is 0800-300.18.13.