`Geen gekozen burgemeesters'

Wethouders en raadsleden van lokale politieke partijen zien in meerderheid weinig heil in een gekozen burgemeester. Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerd onderzoek van de landelijke Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG).

Volgens onderzoeker H. Senders, gisteren op het congres van de VPPG in Bergambacht, vindt 59 procent van de lokale politici dat een gekozen burgemeester de slagvaardigheid en het democratisch gehalte niet zal verhogen. Vooral in kleinere gemeenten maakt men zich zorgen over de mogelijkheid van een patstelling in het geval van een politiek conflict tussen de gekozen burgemeester en de gemeenteraad, wanneer deze de kiezer verschillende beloften hebben gedaan.

Het onderzoek is gebaseerd op ruim 400 ingevulde vragenlijsten. In heel Nederland zijn 2.360 raadsleden lid van een lokale, niet op landelijk niveau vertegenwoordigde partij. Van alle wethouders komt 26 procent uit deze kring.

Volgens Senders noemen de voorstanders van de gekozen burgemeester onder de lokale politici meestal als voordeel dat bij verkiezing niet langer buitenstaanders in de gemeenten `gedropt' zullen worden. Vooral ,,leden van landelijke partijen die aan een baantje geholpen moeten worden'', zijn de vertegenwoordigers van lokale partijen een doorn in het oog.

Het is volgens de onderzoeker ook opvallend dat raadsleden van plaatselijke partijen die ten opzichte van het college in de oppositie zijn, veel vaker voorstander zijn van de gekozen burgemeester dan lokale politici wier groepering deel uitmaakt van het college: 43 procent, tegen 26 procent.

Een ander veelgehoord argument tegen de gekozen burgemeester is dat de lokale politiek nog maar net bekomen is van het `dualisme' dat twee jaar geleden op gemeentelijk niveau werd ingevoerd. In veel gemeenten is het nog erg wennen aan de dualistische praktijk, waarbij een fractie zich niet altijd gebonden hoeft te zijn aan de standpunten van de `eigen' wethouder.

Van de lokale politici vindt 80 procent dat de gemeenteraad het recht moet krijgen de gekozen burgemeester te ontslaan. Bijna evenveel menen dat, omgekeerd, de burgemeester niet het recht moet krijgen om de gemeenteraad te ontbinden. Bijzonder impopulair blijkt de gedachte dat de burgemeester zelf zijn wethouders benoemt: slechts 4 procent is daarvoor.