Chronologie

1909 Prinses Juliana wordt op 30 april geboren in paleis Noordeinde in Den Haag. Haar biografe, drs. M.G. Schenk, schrijft daarover: ,,De beiaardier van de doopsgezinde kerk te Oude Bildtzijl (Fr.) luidde zijn klokken zó enthousiast dat deze in brokken viel. Later zou Wilhelmina de kerk een nieuwe klok schenken met een inscriptie die aan de geboorte herinnert.''

1915 De prinses begint haar schoolopleiding. Wilhelmina betrekt de pedagoog Jan Ligthart daar bij.

1923 Grondwetswijziging. Juliana wordt enig troongerechtigde.

1927 Juliana wordt op 30 april staatsrechtelijk meerderjarig en ze wordt op 2 mei geïnstalleerd als lid van de Raad van State.

Hofpredikant ds. W.L. Welter bevestigt haar op 12 juni in de Haagse Julianakerk als lidmaat van de Nederlands Hervormde Kerk.

1927 Op 20 september woont de prinses voor het eerste de opening van de zitting van de Staten-Generaal bij.

1927 In dit jaar begint zij ook haar universitaire studie in Leiden bestaande uit de vakken oud-vaderlands recht, algemene geschiedenis, adat-recht van Nederlands Indië en volkerenrecht.

1930 De Rijksuniversiteit Leiden kent Juliana op 31 januari het eredoctoraat toe in de letteren en wijsbegeerte.

1931 Juliana vergezelt haar ouders bij een bezoek aan Parijs. Het is haar eerste officiële buitenlandse reis.

1934 Prins Hendrik overlijdt op 3 juli. Juliana volgt hem op als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

1936 Verloving met Bernhard, prins van Lippe-Biesterfeld, op 8 september. Gedurende drie weken wordt in heel Nederland gefeest.

1937 Huwelijk tussen prinses Juliana en prins Bernhard op 7 januari.

1938 Geboorte van prinses Beatrix Wilhelmina Armgard te Soestdijk op 31 januari.

1939 Geboorte van prinses Irene Emma Elisabeth te Soestdijk op 5 augustus.

1940 Juliana vertrekt op 12 mei, acht dagen na de Duitse inval in Nederland, met haar gezin naar Londen en komt een maand later aan in Canada, waar zij de oorlogsjaren zal doorbrengen. Prins Bernhard blijft bij koningin Wilhelmina in Londen.

1943 Geboorte van prinses Margriet Francisca in Ottawa op 19 januari.

1945 Juliana en Wilhelmina keren in april terug naar reeds bevrijd gebied. Juliana vestigt zich in Breda, waar zij meewerkt aan een hulpactie voor de hongerende bevolking van Noord-Nederland.

1947 Geboorte prinses Marijke (Maria Christina) op 18 februari te Soestdijk.

Juliana treedt in het najaar enkele weken op als regentes, omdat haar moeder om gezondheidsredenen het koninklijk gezag heeft neergelegd.

1948 In het voorjaar maakt zij kennis met de gebedsgenezeres Greet Hofmans, die te hulp is geroepen in verband met een ernstige oogafwijking van prinses Marijke.

1948 Wilhelmina kondigt aan afstand te willen doen van de troon. Van 12 mei tot 30 augustus treedt Juliana andermaal op als regentes.

1948 Op 6 september wordt Juliana ingehuldigd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

1949 Juliana ondertekent op 27 december de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in het paleis op de Dam in Amsterdam.

1950 Bernhard zet Greet Hofmans paleis Soestdijk uit, nadat zij hem als `ongelovige' had aangeduid die ,,God de weg versperde'' (M.G. Schenk) om Zijn genezing van prinses Marijke mogelijk te maken.

1952 Op 2 april begint de reis van koningin Juliana door de Verenigde Staten en Canada. Pleidooien voor coëxistentie en ontwapening lopen als een rode draad door haar toespraken.

1952 In september van dat jaar verleent Juliana gratie aan de oorlogsmisdadiger Willy Lages.

1953 Watersnoodramp op 31 januari. Juliana bezoekt het getroffen gebied.

1954 Juliana bekrachtigt op 15 december het Statuut voor het Koninkrijk – de grondslag voor het samenwerkingsverband van de drie delen van het Koninkrijk: Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

1956 Naar aanleiding van wat de `affaire-Greet Hofmans' zal gaan heten wordt op 28 juni de instelling bekendgemaakt van de commissie van drie die een onderzoek zal verrichten naar de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat ,,men in den vreemde het toelaatbaar heeft geoordeeld in het openbaar ons gezinsleven en de verhoudingen in onze naaste omgeving te belichten (...)''. De commissie bestaat uit de vice-president van de Raad van State, prof.dr. L.J.M. Beel, oud minister-president prof.mr. P.S. Gerbrandy en oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië jhr.mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborch Stachouwer. Op 2 augustus is de commissie klaar met haar werkzaamheden. Juliana verbreekt haar relatie met Greet Hofmans voor onbepaalde tijd. Voorts wordt de hofhouding gereorganiseerd.

1962 Juliana en Bernhard vieren op 7 januari hun zilveren bruiloft.

In het voorjaar heeft de overdracht van Nieuw Guinea plaats.

1962 Op 28 november overlijdt prinses Wilhelmina.

1964 Huwelijk prinses Irene met de katholieke Spaanse prins Carlos Hugo de Bourbon Parma op 29 april.

1964 Juliana wordt benoemd tot eredoctor in de sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

1966 Prinses Beatrix trouwt op 10 maart met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg.

1967 Huwelijk prinses Margriet met mr. Pieter van Vollenhoven op 10 januari.

1971 In september brengt Juliana een tiendaags staatsbezoek aan Indonesië. In haar eigen woorden ,,(was) een droom werkelijkheid geworden''. (M.G. Schenk).

1972 Begin van de Lockheed-affaire met een bericht terzake op 4 december in de Wall Street Journal.

1975 Huwelijk van prinses Christina met de Cubaans-Amerikaanse zakenman Jorge Guillermo op 28 juni 1975.

1980 Juliana kondigt haar aftreden aan op 31 januari 1980.

1980 Op 30 april doet koningin Juliana afstand van de troon.

1980 Juliana en Bernhard zijn op 17 december aanwezig bij de laatste vaart van het koninklijk jacht `Piet Hein'. Het jacht werd Juliana bij haar huwelijk in 1937 aangeboden door het volk.

1981 Juliana brengt op 25 mei in Baarn haar stem uit bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

1982 Juliana ontvangt op 16 oktober als eerste niet-Amerikaanse de Four Freedoms Award. Deze hoge Amerikaanse onderscheiding is haar toegekend omdat zij tijdens haar regeerperiode bewezen heeft de democratische waarden ten zeerste te zijn toegedaan.

1985 Juliana opent op 4 oktober in Wassenaar het eerste Nederlandse bejaardenhuis voor honden.

1986 Juliana onthult op 25 maart in het ministerie van Algemene Zaken een beeld van dr. W. Drees sr. Het beeld is gemaakt door de kunstenares Sybilla Krosch. Op 5 juli wordt Drees sr. 100 jaar.

1986 Juliana brengt op 26 juni een bezoek aan de Oosterscheldewerken waar de laatste schuif in de waterkering wordt aangebracht.

1987 Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk zendt de televisie op 30 april een vraaggesprek uit dat Maartje van Wegen heeft met Juliana en Bernhard. Bij die gelegenheid zegt Juliana ondermeer ,,het land te hebben aan alles wat conservatief en ouderwets is''.

1987 Juliana stelt op 5 november rijksweg N57 over de pijlerdam in de monding van de Oosterschelde officieel in gebruik.

1989 Op 1 mei wordt ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Juliana een zilveren penning in omloop gebracht door 's Rijks Munt. De penning kost 75 gulden.

1990 Juliana en Bernhard wonen op 15 september op uitnodiging van koningin Elizabeth de 50ste herdenking van de Slag om Groot-Brittannië bij.

1995 Juliana wordt in januari door de rechtbank in het Italiaanse Orbetello veroordeeld wegens het afschermen van een stuk strand bij haar vakantiehuis in Porto Ercole. Zij krijgt een boete van een half miljoen lires (ruim 500 gulden) wegens het overtreden van een wet die het gebruik van stranden regelt.

1997 Op 11 september zendt de televisie het vraaggesprek uit met kroonprins Willem-Alexander door Paul Witteman. Op de vraag met welke koningin de kroonprins de meeste affiniteit voelt, antwoordt deze: ,,Iets meer met mijn grootmoeder.''

1998 Op 16 april breekt Juliana haar heup tijdens een bezoek aan een vriendin in Wassenaar. Haar 89ste verjaardag brengt zij door in het Haagse Bronovo-ziekenhuis. Zij verlaat op 3 mei het ziekenhuis en keert terug naar paleis Soestdijk.

1998 Juliana brengt tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen op 6 mei haar stem uit.

1998 Juliana zorgt op 30 mei voor ophef door bij het huwelijk van prins Maurits en Marilène van den Broek demonstratief deel te nemen aan het katholieke deel van de half-protestantse, half-katholieke trouwdienst. Na het aannemen van de kelk met wijn wordt Juliana met zachte drang door prinses Margriet, die haar moeder overigens voorging in het deelnemen aan de eucharistie, naar haar stoel geleid. Volgens de RVD lijdt Juliana aan `acute verwardheid'. Het is haar laatste optreden in het openbaar.

1999 Een week voor haar negentigste verjaardag verklaart Juliana in een brief dat zij haar verjaardag in familiekring zal vieren, en niet meer in het openbaar zal verschijnen. Zij vraagt het Nederlandse volk om ouderen in hun omgeving te betrekken bij de viering van haar verjaardag.

2001 De RVD verklaart dat Juliana niet lijdt aan de ziekte van Alzheimer, een vorm van dementie. Wel lijdt zij aan ,,een ernstige vorm van geheugenverlies, die vaker voorkomt bij mensen hoge leeftijd''. Aanleiding voor de verklaring is de opmerking van Bernhard, die een week eerder op tv verklaarde: ,,Het geheugen, kun je zeggen, is nul en soms herkent ze mensen niet en de familie.''

2004 Tijdens haar het staatsbezoek aan Thailand in januari toont koningin Beatrix zich bezorgd over haar moeder. Tegen de pers zegt Beatrix te hopen dat Juliana haar 95ste verjaardag haalt. Volgens de koningin is haar moeder relatief gezond, maar niet erg aanspreekbaar.

2004 Prinses Juliana overlijdt op zaterdagochtend 20 maart om tien voor zes op 94-jarige leeftijd in haar slaap in Paleis Soestdijk.