Wetsvoorstel tegen voorwetenschap

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel dat voorziet in een verbod op marktmanipulatie en aanscherping van de voorwetenschapswetgeving. Het verbod op marktmanipulatie moet het doen van transacties waarvan een onjuist of misleidend signaal kan uitgaan over aanbod of de vraag naar effecten tegengaan. Daarnaast zal de samenwerking tussen Europese toezichthouders worden verbeterd en komt er een plicht tot informatie-uitwisseling. Banken krijgen de verplichting om een redelijk vermoeden van het gebruik van voorwetenschap of marktmanipulatie bij een transactie te melden.