Webcongres over privacy en de strijd tegen het terrorisme

Moet de jacht op terroristen desnoods ten koste gaan van onze privacy? Ongeveer evenveel lezers waren voorstander als tegenstander van versoepeling van de regels voor de bescherming van de privacy.

Eens

Annet Wermers, Oldenzaal: ,,Ik denk niet dat we eraan kunnen ontkomen, de terroristen voelen zich aangemoedigd om nog meer `overwinningen' te behalen. Opsporing van terroristen zal dus steeds belangrijker worden. De huidige privacygaranties belemmeren dat. De regels moeten wel veranderen in gevallen waarbij terrorisme in het spel is.''

Jasper Nijdam, Columbus, Ohio, VS: ,,De verregaande privacybescherming van criminelen in Nederland leidt tot niks. Zeker niet als het om terreur gaat. De overheid moeten middelen ter beschikking staan om bij gegronde vermoedens criminelen in de gaten te houden, en op te pakken.''

Stefanie Citroen, Amsterdam: ,,De privacygaranties kunnen tot op bepaalde hoogte versoepeld worden, niet alleen voor het zoeken naar potentiële terroristen maar ook voor het opsporen van andere misdrijven. Bijvoorbeeld de verplichting tot het geven van DNA zou al een grote ingreep zijn in de privacy, maar is mijns inziens niet onrechtvaardig.''

Henk Meyknecht, Amsterdam: ,,Ik heb er geen probleem mee om tijdelijk (!) onderdelen van mijn privacy op te offeren, als dit ten goede komt aan de algehele veiligheid en rechtsorde in ons land. Waar die grens ligt weet ik niet precies. Maar een herhaling van Madrid moet worden voorkomen.''

Yael Schrijver, Amstelveen: ,,Als het ernst is, dan moeten de prioriteiten bijgesteld worden. Nu is het kennelijk ernst aan het worden, ook voor Europeanen. Mijn prioriteit gaat daarom nu niet uit naar bescherming van privacy, maar wel naar bescherming van de burger.''

Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,We beseffen eigenlijk nog maar nauwelijks met welk immens probleem de mensheid sinds kort is opgezadeld! De vrije en beschaafde wereld moet daarom meer dan ooit eendrachtig samenwerken om dit terrorisme een halt toe te roepen.

Dat daardoor wellicht inperkingen van de individuele vrijheid noodzakelijk zijn, is uiteraard te betreuren, maar zal door elk weldenkend mens voor lief worden genomen.''

Nettie Odijk-Butggraaf, Zutphen: ,,We hebben de afgelopen jaren kunnen meemaken, dat van terroristische activiteiten verdachte mensen vrijuit gingen omdat materiaal tegen hen niet mocht worden gebruikt.

Als de afwijzing van dergelijk materiaal wordt veroorzaakt, doordat de Algemenene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD de privacywetten heeft geschonden, is het hoog tijd die wetten wat te versoepelen. Je kunt je immers niet tegen terroristen verdedigen, wanneer minstens één hand op je rug gebonden is.''

Oneens

Violette van Heek, Amsterdam: ,,Wanneer we aan privacyversoepeling gaan doen, weten we niet wat we uit handen geven en aan wie. Als burger zul je geen zicht hebben op wie wat en hoe met jouw gegevens doet. Hoe zou ik dus kunnen instemmen met een versoepeling, als ik niet weet op welke terreinen, onder welke omstandigheden en wie er wat mee mag doen?''

A. Blankert, Amsterdam: ,,Er kan al heel veel worden onderzocht met behoud van de bestaande privacyregels. Nederland schijnt de meeste telefoontaps per inwoner in Europa te hebben, alle verdachte bancaire transacties moeten worden gemeld, bestanden worden gekoppeld, alle internetverkeer moet op verzoek van de overheid heimelijk worden gekopieerd voor inspectie.

Privacyregels zouden er moeten zijn om de burgers te beschermen tegen een al te indringende en nieuwsgierige overheid, terwijl een slimme terrorist ongrijpbaar communiceert via anonieme telefoonlijnen, gecodeerd internet en alleen contante betalingen verricht.''

José Gelens, Blokker: ,,Onder het mom de burger te beschermen tegen terroristen, zullen allerlei elementen de burger kunnen manipuleren. Degenen die de macht hebben zullen daar altijd gebruik, zo geen misbruik, van maken. De regering-Bush sleurt Europa mee in haar terroristisch gedrag. Wie terrorisme zaait, zal terrorisme oogsten. Het lijkt mij nog altijd belangrijker om te werken aan een sterker Europa dan Amerikaans denkwerk en gedrag over te nemen.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,Verschillende zelfmoordterroristen van 9/11/2001 waren voor die tijd keurige studenten enz. in westerse landen. Van onbesproken gedrag. Het is de vraag of zij bij versoepelde privacyregels als potentieel gevaarlijk uit de bus (of het vliegtuig) zouden zijn gerold. Dat is tegelijkertijd ook een van de enge elementen van deze vorm van terrorisme. Ik zie met afgrijzen de willekeur waarmee de VS gevolgd door haar kwijlende roedel politici uit andere landen, zich intensief bemoeien met de binnenlandse politiek van landen over de hele wereld.''

Folpmer Houwert, Amsterdam: ,,Vrijheid is een groot goed. Die kan niet door een oorlog (in Irak) worden afgedwongen, blijkt nu. De VS zijn de fout in gegaan. Moet een individuele burger elders daarvoor boeten door inperking van zijn vrijheid? Dat is de wereld op zijn kop maar dat is hij toch al. De vrijheid van de VS moet worden ingeperkt, that is the question.''

Cees Zwart, Amsterdam: ,,De vrijheid opgeven om een vermeende veiligheid te verkrijgen is dom. Het leven is niet waard om met beperkingen en angst geleefd te worden. Dan maar voor lief

nemen dat er af en toe slachtoffers vallen. We accepteren toch ook dat er verkeersslachtoffers vallen.''

Clio Stronk, Nieuw-Vennep: ,,De angst van het Westen zorgt voor politieke besluiten die gebaseerd zijn op emoties, met een desastreus effect. De VS hebben jarenlang de totalitaire (communistische) regimes in de wereld omver proberen te werpen. Als je stukje bij beetje de grondrechten van burgers inperkt/afschaft, begeef je je op een hellend vlak.''

Koen Pruymboom, Rotterdam: ,,Als we werkelijk geloven in de kracht van democratie, dan is het risico op mogelijke aanslagen de prijs die wij daar nu voor moeten betalen.

Hoe pijnlijk en verschrikkelijk deze prijs ook is, het mag geen reden zijn onze `vrijheden' te laten beperken door de dreiging of helaas meer dan dreiging van terroristen die onmenselijke middelen gebruiken om hun `idealen' te verwezenlijken.''