WAO-besluit wekt onvrede

De werkgeversorganisaties en de vakcentrales zijn ontevreden over het kabinetsbesluit over de WAO. Volgens minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft het kabinet de adviezen van de Sociaal-Economische Raad, waarin de sociale partners zitting hebben, echter grotendeels overgenomen.

De werkgeversorganisaties en de vakcentrales discussieerden gisteren in hun overlegorgaan, de Stichting van de Arbeid (STAR), over het kabinetsbesluit. Er blijken nu zoveel vragen te zijn, dat de STAR minister De Geus gisteren in een brief heeft gevraagd om maandag of dinsdag toelichting te geven. De sociale partners willen met een gezamenlijk standpunt naar buiten komen vóór de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit – naar verwachting woensdag – debatteert.

De vakcentrales hebben vragen over de keuring van zieke werknemers en over de berekening van de uitkering. De SER wilde mensen met een geringe kans op herstel onder de regeling voor volledig arbeidsongeschikten laten vallen. Het kabinet vindt dat zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt moeten worden verklaard. Ook de strengere manier van herkeuren is de vakcentrales een doorn in het oog.

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard, moeten volgens het kabinet een loonaanvulling krijgen afhankelijk van het aantal uren dat zij nog werken. Voor een werknemer die voor 50 procent is afgekeurd en die nog voor 50 procent werkt, is dit geen probleem. Maar voor iemand die voor 50 procent is afgekeurd en die nog maar voor 20 procent werkt, betekent dit een lagere loonaanvulling.

De werkgeversorganisaties maken zich ook zorgen over het kabinetsbesluit om bedrijven zelf te laten kiezen of zij het risico van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers zelf dragen, bij het publieke UWV houden of onderbrengen bij een private verzekeraar. Zij vrezen dat tussen UWV en private partijen geen eerlijke concurrentie mogelijk is. Private verzekeraars moeten eerst kapitaal opbouwen om de uitkeringen uit te betalen en hebben hoge administratieve aanloopkosten.