Vlees uit de bio-industrie zou niet verkocht moeten worden 2

2Maarten Huygen noemt het een voordeel voor varkens dat zij zo lekker zijn: ,,Anders zouden ze niet in zulke aantallen geboren worden.'' Het is een achterhaald argument dat aan een soort christenfundamentalistische pro-life-opvatting doet denken en nogal cynisch bovendien gezien de extreem jonge leeftijd (zes maanden) waarop varkens worden gedood.

Ik weet niet of iets dergelijks ook voor Nederlands varkensvlees is berekend, maar elke quarter-pound-hamburger die afkomstig is van een in Zuid-Amerika gehouden rund, gaat ten koste van zon 68 kilogram levende materie. Hoezo voordelig? Daarbij, Huygen verkeert in de onjuiste veronderstelling dat scharrelvarkens geen wreedheid leren kennen. Hoewel zeer veel beter af dan bio-industrievarkens, worden ook zij `gewoon' onverdoofd gecastreerd.

    • M. Cuijpers