Status van allochtoon is permanent en verandert niet

De Nijmeegse burgemeester Guusje ter Horst beweert in haar toespraak op Internationale Vrouwendag (NRC Handelsblad, 9 maart) dat een persoon het predikaat allochtoon verliest als deze is ingeburgerd.

Een hoogstongelukkige en ook onnodige opmerking, ook al betreft het in dit geval prinses Máxima.

Een allochtoon moet volgens de definitie van de Nederlandse overheid voldoen aan een van de volgende criteria: een vader of een moeder hebben die buiten Nederland is geboren, of zelf buiten Nederland geboren zijn. De Nederlandse nationaliteit doet hier niet terzake. Zo gaan ook personen die bijvoorbeeld door geboorte het Nederlandse burgerschap bezitten maar zelf buiten Nederland geboren zijn of wiens vader of moeder buiten Nederland is geboren, als allochtoon in Nederland door het leven.

Met het benoemen van deze feitelijke situatie is niets mis. Deze status is permanent en zal niet veranderen, ook niet als een allochtoon is ingeburgerd. Wel bevestigt burgemeester Ter Horst met haar opmerkingen de kern van de discussie: het gaat om inburgeren en ingeburgerd zijn. Niet om het allochtoon zijn. Zo is de terminologie van ingeburgerd persoon en niet-ingeburgerd persoon (afgezien van de elementen en indicatoren die wijzen op de mate van inburgering) veel geschikter.

    • Marina D'Engelbronner-Kolff