Overijssel scoort met `mediator'

Het inschakelen van een `mediator' bij bezwaarschriftenprocedures is volgens de provincie Overijssel een succes. Mediators zijn onafhankelijke derden die via onderhandelingen proberen een oplossing voor een conflict te vinden. Mediators hebben zich in Overijssel onder meer gebogen over klachten van burgers over subsidieverlening, verkeersmaatregelen en het gedrag van provinciale ambtenaren.

Overijssel is in 2001, als eerste provincie in Nederland, met mediation gaan experimenteren. Bij binnenkomst van een bezwaarschrift wordt door de provincie direct telefonisch contact opgenomen met de bezwaarmaker. Onduidelijkheden of problemen veroorzaakt door slechte communicatie, kunnen zo snel worden opgehelderd.

Als een conflict niet in den minne kan worden geschikt, wordt gekeken of mediation een alternatief is. Anders dan in een normale bezwaarschriftenprocedure is er bij mediation veel aandacht voor de emoties bij de klagende partij. Hiermee wordt volgens Overijssel ,,de angel uit het conflict getrokken'' waardoor jurische stappen niet altijd meer noodzakelijk zijn.

In bijna vijftig procent van de bezwaarschriften komt men eruit in onderling overleg. Als dat niet lukt, gaat de normale procedure in, waarbij na een hoorzitting een provinciale beschikking volgt, met eventueel een gang naar de rechter. Veel bezwaarmakers vinden dat te lang duren.

Mediation leidt volgens de provincie niet alleen tot een snellere behandeling van bezwaarschriften en een vermindering van het aantal juridische procedures, maar ook tot een beter imago van de provincie.