Natuurherstel voorwaarde gasboringen

De Waddenvereniging is onder voorwaarden bereid haar verzet tegen aardgaswinning en proefboringen in de Waddenzee op te geven. Dit zegt algemeen directeur Henk Tameling.

Als er wetenschappelijk bewijs is dat het waddengebied de nadelige effecten van aardgaswinning kan opvangen, herziet de Waddenvereniging haar huidige standpunt, aldus Tameling.

De Waddenvereniging is altijd gekant geweest tegen aardgaswinning en proefboringen in de Waddenzee. De vereniging ging er vanuit dat die ingrepen onherstelbare ecologische schade zouden aanrichten. Vooral de bodemdaling wordt als groot nadeel gezien.

Deze week lekten de conclusies uit van de Adviesgroep Waddenzeebeleid, een door het kabinet ingestelde commissie onder voorzitterschap van Wim Meijer die onder meer pleit voor winning van de circa veertig miljard kubieke meter aardgas in de Waddenzee.

Tameling: ,,Wij zijn altijd op basis van wetenschappelijke argumenten tegen winning van gas uit de Waddenzee geweest, maar als we alle wetenschappelijke gegevens op tafel hebben en er zou wetenschappelijke consensus zijn dat de wetlands veerkracht hebben om nadelige effecten van boringen op te vangen, moet je je mening ter discussie stellen. Het is te eenvoudig om te zeggen: we zijn tien jaar tegen geweest, we blijven altijd tegen. Als natuurorganisatie moet je meeëvalueren, anders word je niet serieus genomen door de politiek, de wetenschap en niet door je leden.''

Als er garantie is op blijvend herstel na gasboringen in het Wad, betekent dit een ,,unieke kans het Waddengebied te herstellen'', aldus Tameling. ,,Er ligt een pakket van 600 miljoen euro aan maatregelen klaar, dat is ons verlanglijstje. We kunnen de kokkelvissers eruit gooien, de kwelders herstellen. Dan kun je niet zeggen: die pijpleiding staat ons niet aan.''

De commissie-Meijer wil met de opbrengsten van het waddengas, de natuur in de Waddenzee herstellen.

Tameling: ,,Er zijn mensen die zeggen: waarom pak je het geld niet? Je moet van goede huizen komen om tegen te zijn als wetenschappelijke inzichten aangeven dat het waddengebied de schadelijke gevolgen kan opvangen.'' In geval van twijfel moeten gasboringen echter niet worden toegestaan, vindt Tameling. Hij wil de meest recente meetgegevens over bodemdaling bij Ameland en Zuidwal inzien. ,,Meijer zegt: het waddensysteem kan gaswinning aan. Laat die gegevens dan ook zien.''

    • Karin de Mik