Meer talen bij basisonderwijs

Basisscholen mogen vanaf het schooljaar 2005/2006 naast Engels ook Duits en Frans aanbieden aan hun leerlingen. Burgerschapskunde krijgt een grotere rol in het lesprogramma. Dat heeft de ministerraad gisteren besloten. Nu mogen scholen alleen Engels als vreemde taal aanbieden.

3