Kwaliteitseis voorkomt teloorgang Bildungsideal 2

2Aan het slot van het artikel van Jos de Mul waarin hij Cyrille Offermans uitlegt dat het allemaal wel meevalt met dat cultuurverlies van ons, geeft hij daar zelf een interessant staaltje van weg. Vertrouw nooit op je geheugen als je citeert of parafraseert, ga altijd terug naar de bron, werd mij op school geleerd.

Maar misschien kent De Mul de bron van de parabel van de balk en de splinter niet. Welnu, het is een woord van Jezus, door hem gericht tot lieden die wel de splinter in andermans oog zien zitten maar niet de balk in hun eigen oog (Mat. 7 en Luk. 6). En niet andersom, zoals De Mul denkt. Het sop zou de kool niet waard zijn geweest, als het hier niet ging om een discussie over (onder andere) de teloorgang van kennis van onze bronnen. Geneesheer, genees uzelf! (Luk. 4)

    • F.H. Matter