Kind met depressie vaker aan medicijn

Kinderen krijgen steeds vaker antidepressiva voorgeschreven. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat deze middelen niet of nauwelijks effect hebben en mogelijk soms tot zelfmoord leiden. Vorig jaar slikten ongeveer 20.000 kinderen en jongeren onder de twintig antidepressiva; zo'n 50 procent meer dan in 1999. Dat is af te leiden uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Ontwikkelingspsycholoog dr. C. de Wit, die aan de Katholieke Universiteit Nijmegen onderzoek doet naar depressie bij kinderen, geeft voorkeur aan behandeling met psycho-therapie, uitgezonderd de zeer ernstige gevallen. Die behandeling is volgens hem net zo effectief en heeft geen schadelijke bijwerkingen. Maar volgens De Wit hebben huisartsen en kinder- en jeugdpsychiaters soms geen andere mogelijkheid dan het voorschrijven van antidepressiva wegens de lange wachtlijsten voor therapie. ,,Zeker als een arts merkt dat het gezin ernstig onder de problemen van het kind lijdt, zal hij vaak kiezen voor medicijnen.'' Huisarts K. van der Meer uit Groningen bevestigt dat. ,,Mijn voorkeur gaat uit naar therapie. Maar door de wachtlijsten moet je soms wel medicijnen geven ter overbrugging.''

Daarnaast, zegt De Wit, zijn het vaak de ouders die medicatie als de oplossing zien. Als een kind therapie krijgt, komt de rol van de ouders bij de problemen naar voren. De Wit: ,,Dat is natuurlijk veel pijnlijker dan het slikken van een pilletje.'' Dr. H. van Marwijk van de onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde aan de VU in Amsterdam noemt dat ,,de claimende patiënt''. ,,Huisartsen hebben steeds vaker te maken met mensen die snel een oplossing willen voor hun problemen. Liefst in de vorm van een tabletje.''

In de VS, Groot-Brittannië en Canada hebben de geneesmiddelenregistratie-autoriteiten gewaarschuwd voorzichtig te zijn met antidepressiva bij kinderen. Nederland wacht een oordeel van de Europese registratie-autoriteit af.

Zaterdags Bijvoegsel:

pagina 43

    • Sheila Kamerman
    • Wim Köhler